Hamilton GC-sprutor för manuella applikationer

Ett urval av de vanligaste Hamilton GC-sprutorna.

 Kontakta oss gärna om du inte hittar just din spruta eller har några frågor.
Ultramicro volume sprutor - Removable needle, 7 cm

86250 7100.5KH, 0,5 µl, 70/25G, PT 3 1
81100 R 7001KH, 1µl, 70mm/25s, PT 2 1
86211 7101KH, 1 µl, 70mm/22s, PT 2, electro-tapered 1
86200 R 7101KH, 1 µl, 70mm/22, PT 2, electro-tapered 1
88400 7102KH, 2 µl, 70mm/25, PT 2 1
88511 7102KH, 2 µl, 23G, 70 PT 2, electro-tapered 1
88000 R 7105KH, 5 µl, 24G, 70/PT 2 1
88011 7105KH, 5 µl, 24G, 70 PT 2
On-column injection
86257 R 7000.5KH, 0,5µl, 100mm/25s, PS 3 1
200741 75 N Grob, 5µl, 85mm/PS 45°, OD=0,23mm 1
200743 75 N Grob, 5µl, 75mm/PS 45°, OD=0,23mm 1
200740 701 N Grob, 10µl, 85mm/PS 45°, OD=0,23mm 1
87401 ersatt av 208318 85 RNFSE, 5µl, 100mm/PS 3, OD=0,17mm 1
87403 ersatt av 208918 801 RNFSE, 10µl, 100mm/PS 3, OD=0,17mm 1
87404 1701 RNFS, 10µl, 100mm/PS 3, OD=0,17mm 1
200460 1701 RNFS, 10µl, 100mm/PS 3, OD=0,23mm 1
200470 1710 RNFS, 100µl, 100mm/PS 3, OD=0,23mm 1
200480 1705 RNFS, 50µl, 100mm/PS 3, OD=0,23mm 1
Standard N & RN sprutor i 700 serien, PS 2.

87900 75N, 5µl, 26s gauge 1
80300 701N, 10 µl, 26s 1
80366 701N, 10 µl, 26s 6/pk
80400 702N, 25 µl, 22s 1
80500 705N, 50µl, 22s 1
80600 710N, 100µl, 22s 1
80700 725N, 250 µl, 22s 1
80800 750N, 500µl, 22 1
87930 75RN, 5µl, 26s gauge 1
80330 701RN, 10 µl, 26s 1
80336 701RN, 10 µl, 26s 6/pk
80430 702RN, 25µl, 22s 1
80530 705RN, 50µl, 22s 1
80630 710RN, 100µl, 22s 1
80730 725RN, 250µl, 22s 1
80830 750RN, 500µl, 22 1
Gastäta N & RN sprutor i 1700/1000 serien, PS 2

80000 1701N, 10µl, 26s gauge 1
80200 1702N, 25µl, 22s 1
80900 1705N, 50µl, 22s 1
81000 1710N, 100µl, 22s 1
81100 1725N, 250µl, 22s 1
81200 1750N, 500µl, 22 (Se nedan 81217: 1750LTN) 1
80030 1701RN, 10µl, 26s 1
80230 1702RN, 25µl, 22s 1
80930 1705RN, 50µl, 22s 1
81030 1710RN, 100µl, 22s 1
81130 1725RN, 250µl, 22s 1
81230 1750RN, 500µl, 22 gauge 1
81330 R 1001RN, 1,0ml, 22 gauge 1
81430 R 1002RN, 2,5ml, 22 gauge 1
81530 R 1005RN, 5,0ml, 22 gauge 1
81630 R 1010RN, 10,0ml, 22 gauge 1
Gastäta LTN sprutor i 1700/1000 serien, PS 2
       
81217 1750LTN, 500µl, 22 gauge 1
81317 1001LTN, 1,0ml, 22 1
81417 1002LTN, 2,5ml, 22 1
81517 1005LTN, 5,0ml, 22 1
81617 1010LTN, 10,0ml, 22 1
Gastäta LN sprutor LT1000 serien
       
80001 R 1701LT, 10µl 1
80201 R 1702LT, 25µl 1
80901 R 1705LT, 50µl 1
81001 R 1710LT, 100µl 1
81101 R 1725LT, 250µl 1
81201 R 1750LT, 500µl 1
81301 R 1001LT, 1,0ml 1
81401 R 1002LT, 2,5ml 1
81501 R 1005LT, 5,0ml 1
81601 R 1010LT, 10,0ml 1
R & RN sprutor i 800 & 1800 serien, PS2

84851 85NE, 5µl, 26s gauge 1
84852 801NE, 10µl, 26s gauge 1
84854 802NE, 25µl, 22s 1
84856 805NE, 50µl, 22s 1
84858 810NE, 100µl, 22s 1
84860 825NE, 250µl, 22s 1
84851 85RNE, 5µl, 26s 1
84853 801RNE, 10µl, 26s 1
84855 802RNE, 25µl, 22s 1
84857 805RNE, 50µl, 22s 1
84859 810RNE, 100µl, 22s 1
84861 825RNE, 250µl, 22s 1
84875 1801NE, 10µl, 26s 1
84878 1802NE, 25µl, 22s 1
84881 1805NE, 50µl, 22s 1
84884 1810NE, 100µl, 22s 1
84887 1825NE, 250 µl, 22s 1
84877 1801RNE, 10µl, 26s 1
84880 1802RNE, 25µl, 22s 1
84883 1805RNE, 50µl, 22s 1
84886 1810RNE, 100 µl, 22s 1
84889 1825RNE, 250 µl, 22s 1